Talk to your gjyshi gjyshja Dua Lipa nëna babi familja
in Albanian

Online language learning for Albanian children living abroad

Authentic Albanian Courses

Curriculum approved by Albania’s and Kosova’s Ministry of Education.

Quality Learning for Any Student

Develop practical Albanian language skills at any level, at any pace, or at any age.

Personal Live 1-on-1 Video Sessions

Get 1-on-1 video classes with real Albanian instructors. All classes all recorded so you can review what you learned.

Native-Speaking Instructors

Learn from native-speaking teachers based in Shqipëri, Kosovë, Maqedonin e Veriut, dhe Mal të Zi.

Real World Language Learning

We are not trying to create Albanologist out of your child. We simply want them to get comfortable and confident speaking Albanian with family and friends.

Arts & Cultural Learning

Develop enthusiasm and pride for Albanian history and culture.

Speak Albanian.
Discover Your Culture.

Connect Me Atdheun.

Learn Albanian and discover your culture from anywhere. Mëso!Shqip is the only online learning platform with personalized 1-on-1 video tutoring and a curriculum dedicated to Albanian language, history and culture. Start wherever you are and quickly gain confidence with live tutoring from real native-speaking instructors. Every session is recorded to help learning continue beyond the lesson and enable teachers, students and family to always stay in-sync.

Learning Areas

Our curriculum is centered around five key learning areas selected to
provide a comprehensive and engaging learning experience for all students.

Albanian Language

Identiteti im & Gjuha Shqipe

Përmes kësaj tematike nxënësi zbulon gradualisht dhe natyrshëm pjesën më të qenësishme të identitetit të vet, gjuhën shqipe me veçoritë e saj, zotërimi i së cilës e aftëson atë që të punojë me tekste letrare dhe jo letrare. Të gjitha fushat/lëndët e tjera formësojnë dhe plotësojnë më tej tek nxënësi, në mënyrë më të plotë, kuptimin e identitetit kombëtar shqiptar.

Albanian History

Shqiptarët në hapësirë dhe në kohë

Përmes kësaj tematike nxënësi njihet me koordinatat dhe me hartën e vendosjes hapësinore të shqiptarëve, si dhe me momentet kryesore të historisë së tyre përgjatë shekujve. Kjo tematikë aftëson nxënësin që të orientohet në mënyrë graduale, duke zotëruar të dhënat kryesore që lidhen me gjeografinë, historinë dhe kulturën shqiptare, me popullin shqiptar si formacion etnik dhe si njësi kombëtare.

Albanian Culture & Society

Kultura dhe shoqëria

Përmes kësaj tematike nxënësi arrin të bashkërendojë të dhënat dhe njohuritë e domosdoshme mbi të cilat është ndërtuar shoqëria shqiptare që në kohën e ilirëve. Aty janë bashkërenditur historia, arti, muzika, zakonet dhe traditat, trashëgimia materiale e kulturore, monumentet e kulturës, parqet natyrore, vendet turistike etj.

One World for All

Një botë për të gjithë

Përmes kësaj tematike nxënësi përdor njohuritë e marra për kulturën dhe historinë shqiptare, duke integruar dhe duke e parë Shqipërinë dhe shqiptarët si gjithë historitë dhe kulturat në botë.

Learning, Work, Play and Free Time

Mësimi, puna, loja, koha e lirë

Përmes kësaj tematike nxënësi njihet më thellë me mësimin, shkollën, punën, lojën, kohën e lirë në Atdhe dhe i krahason me ato të vendit ku jeton e krijon, duke u përgatitur për një përfshirje më kompetente të vetes në ndërtimin dhe zhvillimin e këtyre veprimtarive. Në këtë mënyrë ai ndërtohet më tej në rrafsh kulturor dhe e stabilizon baraspeshën e duhur identitare. Gjithashtu, kjo tematikë krijon mundësi që nxënësi të pasurojë fjalorin me fjalë dhe terma që lidhen me mësimin, punën, lojën dhe kohën e lirë.

*Mëso!Shqip is a language and culture school to amplify your child’s existing education. Please note
that Mëso!Shqip is not a replacement for the traditional school that your child is attending.

Choose The Subscription Plan
That Best Fits Your Needs

Mso! Shqip Girl on Phone Learning

Our Instructors

Passionate. Qualified. Native-speaking. Vetted.

Mëso!Shqip instructors are highly qualified, native-speaking Albanians from Albania, Kosova and North Macedonia. They are enthusiastic about passing the Albanian culture on to next generations living abroad and are equipped to empower kids with practical language skills enabling them to confidently speak and understand Albanian in real-world settings. Learn more about our instructors, our selection process and how you can join the Mëso!Shqip team.

Tell me more about

Why Teach Culture?

Culturally-relevant and responsive learning helps kids learn, make sense, and connect with the world and who they are, and is the missing piece in even the most progressive modern academics.

Want to know more about how we make cultural learning fun at Mëso!Shqip?

Mso! Shqip Why Teach Culture? Lightbulb

What Parents & Kids Have To Say

Mso! Shqip Speech bubble

“I love my Mëso!Shqip teacher. Her name is Nare! Learning Albanian from her has been fun and now I can speak to my cousins and family in Shqip.”

Mëso!Shqip Student

ARBNOR, AGE 9

“Learning more about what makes Albania and our family so special is really cool. Learning Albanian to be able to speak with my grandparents and my cousins is something I’m very proud of.”

Mëso!Shqip Student

ELLA, AGE 11

“I thought it would be more boring zoom school but it’s not – it’s so fun to meet new kids like me. My teacher is so nice!”

Mëso!Shqip Student

DAFINA, AGE 6

Expand your horizons.
Step into your heritage.

Easy-to-use platform

A simple, single and straightforward platform that kids can easily use

Centralized tutoring & learning

Everything happens in one place, so parents don’t need to dig through emails or log into multiple tools

Hassle-free & Mobile-ready

Access the platform from any connected device

Printable lessons

Access lessons online from the platform and via print-ready PDF downloads